ספק משהב"ט 83/082260

מנוע צעד NEMA 17

NEMA17 Stepper Motor

  • 1.5A to 1.8A current per phase
  • 1-4 volts
  • 3 to 8 mH inductance per phase
  • 44 N·cm or more holding torque
  • 1.8 or 0.9 degrees per step (200/400 steps/rev respectively)

מנוע צעד NEMA 17

מק"ט: 3A011
₪80.00מחיר